• Privacy verklaring

 • Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 maart 2021 en is van toepassing op ingezetenen van de Europese Economische Ruimte.

  In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://nl.computer over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. Bij onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

  1. Doel, gegevens en bewaartermijn

  1.1 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

  Contact door middel van telefoon, e-mail en/of webformulieren

  Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam, Adres en Plaats
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer

  De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

  Uitvoering van een overeenkomst

  Bewaartermijn

  We bewaren deze data enkel totdat de dienstverlening is beëindigd.

  1.2 Wij verwerken gegevens voor het volgende doel:

  Het verzamelen en analyseren van statistieken voor website verbetering

  Voor dat doel gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Bezoekersgedrag

  De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

  Verkregen toestemming

  Bewaartermijn

  We bewaren deze data na beëindiging van de dienst nog het volgende aantal maanden: 14.

  2. Cookies

  Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

  We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

  Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

  De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

  3. Beveiliging

  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  4. Websites van derden

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

  6. Inzage en wijzigen van uw gegevens

  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

  • U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

  Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

  7. Een klacht indienen

  Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  8. Contactinformatie

  No Lim-IT
  Jeroen Boschplantsoen 162
  1318HK Almere
  Nederland
  Website: https://nl.computer
  E-mail: helpdesk@nl.computer
  Telefoonnummer: 0633355577